Arkitektjobs.dk

Find ledige arktitektjobs.

Enterprise- eller IT Arkitekt til Danmarks 6. største bank

Arkitekt i Aalborg

Enterprise- eller IT Arkitekt til Danmarks 6. største bank

Vil du være med til at udvikle visionen og sætte retningen for bankens IT-arkitektur?

https://uhc.dk/wp-content/uploads/2021/07/Videoannonce_sparnord.mp4

Som Enterprise Arkitekt hos Spar Nord Bank bliver du en del af IT-afdelingen og arkitekturfunktionen. Arkitekturfunktionen har et medansvar for at forny bankens IT-strategi, således den understøtter forretningsstrategien og medvirker til at skabe konkurrencekraft.

Med reference til IT-stabschefen bliver du en del af IT-arkitektur, som er placeret i IT-stab. Arkitekturfunktionen har ansvaret for at fastholde og udvikle Spar Nord Banks forretningskapabiliteter ved at optimere og videreudvikle bankens samlede IT-aktiver.

Bankens forretningsstrategiske formåen udtrykkes gennem en række arkitektur målbilleder, som arkitekturfunktionen sammen med forretningsenhederne har ansvaret for at vedligeholde. Den samlede arkitektur besluttes ud fra godkendte arkitekturprincipper.

Arkitekturfunktionen har ansvaret for at formulere visionen og retningen for de definerede domæneområder, således der skabes tydelige rammer at agere indenfor, og som gør det muligt at forudse kommende udviklingsopgaver.

Der anlægges et ”udefra-ind” perspektiv i udviklingen af IT-aktiverne, hvor kundens og forretningens behov er i centrum. Du vil således have tæt dialog med Spar Nord Banks forretn...