Arkitektjobs.dk

Find ledige arktitektjobs.

Erfaren restaureringsarkitekt (København)

Arkitekt i København

Jobindholdet:


Som restaureringsarkitekt og projektleder hos ERIK, er du med til at udbygge vores team af restaurerings- og kulturarvsarkitekter og –konstruktører. Vi oplever en stor opgavefremgang med spændende opgaver og har derfor brug for at forstærke vores dygtige restaureringsteam. Vi arbejder målrettet efter at give alle vores opgaver et bæredygtigt tilsnit og skabe rammerne for, at bygningerne kan opfylde vores tidskrav til et godt indeklima og rumlige kvaliteter, mange år frem.

Du får meget ansvar og er ikke bange for at tage det. Du får bygherrekontakt og kan se frem til et tæt samarbejde med SLKS. Du skal også være med til at udvikle fagligheden i restaureringsteamet og bidrage til at højne vidensniveauet i ERIK. Du skal derfor bruge dine gode formidlingsevner til at sikrer samarbejde, vidensdeling og udvikling, ikke kun i dit eget projektteam, men blandt alle dine kollegaer.

Vi løser opgaverne strategisk og i tæt samarbejde med bygherren. Derfor er det også vigtigt med en pragmatisk tilgang til opgaverne kombineret med en økonomisk realisme.

Personlige kvalifikationer og egenskaber:


Som projektleder i ERIK lægger vi meget vægt på, at du er samarbejdsorienteret og har lyst til at deltage i og bidrage til vores faglige udvikling og dialog, både på projekterne og i sparringen med kollegaerne. Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som (restaurerings)arkitekt og skal have minimum 10 års rel...